Podaci

Vum D.o.o.

"društvo sa ograničenom odgovornošću"

Stefana Provovenčanog 77/1
15000 Šabac
Srbija (RS)

Kontakt

Tel. +381 (0)15 370 470
Tel. +381 (0)15 370 718
Mail. office@vumdoo.com

Podaci firme

Registrovana preduzetnička trgovina na malo u Šapcu, Srbija (RS)

MB 06257283
PIB 101895156 

Pravno

Ne odgovaramo za sadržaje povezanih stranica.

Sadržaj naših stranica nastao je s velikom pažnjom. Za tačnost, potpunost i blagovremenost sadržaja, međutim, ne možemo garantovati.

Upotreba naše veb stranice je obično moguća bez davanja ličnih podataka.

Mi koristimo Google Analytics kao statistički alat za celi sajt.

Koncepcija i izrada

restore® Creative Studio, 2021 – www.restoredoo.com