Politika
preduzeća

business-people-shaking-hands-together

Naša politika

Osnovna delatnost drustva “VUM” d.o.o. је trgovina na veliko i malo robe široke potrošnje, čuvanje hrane u prometu od proizvođača do krajnjeg potrošača, snabdevanje maloprodajnih objekata, kao i transport proizvoda. Poslovna politika društva је maksimalno zadovoljenje krajnjeg potrošača kvalitetom proizvoda, raznovrsnom ponudom, konkurentnim cenama, održavanje lojalnosti zaposlenih kao i uspostavljanje uspešnih odnosa sa poslovnim partnerima, zastupanje kvalitetnih proizvođača, vrhunskih proizvoda i podizanje kvaliteta usluga kroz misiju i viziju društva. Samim tim sto se nalazimo u lancu prometa od proizvođača do krajnjeg potrosaca, odgovorni smo za kvalitet i bezbednost proizvoda. Bezbednost prehrambenih proizvoda predstavlja odgovornost svakog zaposlenog koji је u direktnom kontaktu sa proizvodom. Naša obaveza, kao dobrog trgovca је da ispunjavamo sve norme koje se odnose na sistem upravljanja bezbednošću hrane i da osiguramo njenu zdravstvenu ispravnost, da se do krajnjeg potrošača roba najkvalitetnije dostavi i da na tom putu otpreme roba ne doživi nikakvu promenu i pad u kvalitetu. Da bismo ovu nameru i ostvarili potrebno је da budemo prepoznatljivi ро visokom kvalitetu i bezbednosti svih nasih proizvoda. То ćemo postići postovanjem međunarodno priznatih standarda zasnovanih na НАССР sistemu.

 “VUM” d.o.o. nastoji da svoj poslovni uspeh i ostvarivanje kvaliteta i bezbednosti proizvoda doprinese kroz:

  • sticanje novih znanja i edukaciju svih zaposlenih;
  • dosledna primena dobre higijenske prakse;
  • održavanje i unapređenje partnerskih odnosa sa dobavljačima i potrošačima;
  • praćenje zakonskih propisa;
  • poboljšanjem uslova rada i radne sredine;
  • stalnim povećanjem zadovoljstva kupaca.

Za ispunjenje poslovne politike, svi zaposleni su odgovorni za kvalitet i bezbednost proizvoda u domenu svojim ovlašćenjima i odgovornosti, i obavezuju se da izvršavaju svoje radne zadatke i da daju svoj licni doprinos u primeni i unapređenju sistema analize rizika i kritičnih kontrolnih tačaka, sve u skladu sa НАССР sistemom.